عمارت های کنار دریایی

منزلتان به قدری که بخواهید اسمتان را به او اهدا کنید زیباست.

به محض ورود به عمارت می توانید زیباییهای و شکوه عمارت را مانند سقف های بلند استخر و هال در لحظه اول احساس کنید. پس از پایین آمدن از چند پله می توانید در سالن بزرگتان و یا در نشیمن شومینه دار و یا در باغچه زمستانی از مهمان هایتان میزبانی کنید.
در طبقه اول نیز میتوانید در هال پذیرایی که مشرف به اتاق خواب ها بوده و با معماری ترک طرح ریزی شده با خانواده تان صحبت های دلنشینی داشته باشید.
ادامه devamı