ساخت از لحاظ معماری

شهر بورسا به قرن 21

یکی از بزرگترین و مهمترین امپراطوری های تاریخ امپراطوری عثمانی در خاک های پر برکت بورسا ریشه انداخت . 600 سال زیر چنار عثمانی زندگی کرد.

تکرار تاریخ.پروژه ای احداث میگردد که لایق گذشته بورسا باشد به شهری که به این امپراطوری (عثمانی)پایتختی کرده است. از معماری پر ثمره یک گذشته ریشه داربه ارزشهایی که تا به امروز رسیده و از قرن 21 ام تا آینده یک میراث جدید به جا خواهد گذاشت.
ادامهdevamı