شرایط استفاده و حفظ حریم خصوصی شخص
سین پاش بورسا مدرن سعی در حفظ اطلاعات شخصی شما می باشد.این روش جمع آوری و محافظت اطلاعات اشخاص از روی وب سایت به عهده سین پاش بورسا مدرن بوده و با کلیاتش توضیح می دهد.

سین پاش بورسا مدرن تا مدتی که شخص به دلخواه خود اطلاعات خود را ثبت نکند به هیچ عنوان در مورد شخص استفاکننده از وب سایت اطلاعات جمع آوری نمی کند.

در چارچوب حفظ اطلاعات شخصی فرد به هیچ عنوان هیچ یک از اطلاعات اشخاصی که در وب سایت ثبت شده است مانند نام ایمیل آدرس کار آدرس منزل و شماره تلفن هایتان به اشخاص سوم در میان گذاشته نخواهد شد و نه این اطلاعات فروخته و نه اجاره داده خواهد شد.

هنگامی که وب سایت بورسا مدرن را جستجو می کنید اگر نمی خواهید اطلاعات شخصی شما توسط نفرات سوم جمع آوری گردد در وب سایت کارهایی که بدین منظور باید انجام دهید ثبت شده است.این روش کار تنها در مورد وب سایت نام برده قابل اجرا بوده دروب سایت های دیگر که مالکیت سایتها متعلق به نفرات سوم می باشد و یا در تبلیغات و آشنایی ها صادق نخواهد بود.

جمع آوری اطلاعات شخصی
استفاده از وب سایت بورسا مدرن و در میان گذاشتن اطلاعات شخصی فرد به معنی قبول شرایط ثبت شده در مورد حفظ حریم شخصی واقع در وب سایت مذکور می باشد.با شرط تایید اشخاصی که از وب سایت دیدن می کنند رزرو فروش واحد و پر کردن فرم اطلاعات یا در هنگام درخواست ایمیل اطلاعات شخصی شما می تواند جمع آوری شود.تا مدتی که شما داوطلبانه این اطلاعات را در میان نگذارید وب سایت ما اطلاعات شخصی شما را جمع آوری نخواهد کرد.

هدف از جمع آوری اطلاعات و طرز استفاده
سین پاش بورسا مدرن با تایید و اجازه شما اطلاعات شما را به منظورهای زیر استفاده خواهد کرد. * به منظور ارسال مجله نوشته بروشور
* اطلاع رسانی از طریق ایمیل پیغام و فکس به منظور مطلع کردن شما از برنامه فروش ملک ها
* تثبیت مشخصات بازدیدکننده های وب سایت
* ارزیابی کردن از درخواست و شکایات و پیشنهادات شما
اطلاعات شخصی شخص تنها به منظور اهداف ذکر شده و در محاکمات قانونی باستناد تصمیم دادگاه و اجرائات قانونی استفاده خواهد شد.

جمع آوری اطلاعات غیر شخصی
ب سایت سین پاش گ ی و می تواند به هنگام جستجو از سایت اطلاعاتی از قبیل اینکه کدام قسمت از وب سایت بیشتر مورد بررسی قرار می گیرد و یا چقدر از جستجوگران به کدام قسمت تیک بیشتر می زنند را جمع آوری و بررسی کند. این داده ها تنها به منظور بررسی قسمتهای مختلف از وب سایت می باشد و هیچ ارتباطی با اطلاعات فردی شخص نخواهد داشت. این اطلاعات به منظور تثبیت اینکه از کدام صفحه وب سایت به کدام صفحه عبور شده که مصطلحا کوکی نام دارد و یا تثبیت درصد تیک ها انجام میگیرد و فقط به منظور بدست آوردن اطلاعات آماری شده و منحصر به یک نفر نمی باشد. از این بررسی ها هدف کسی که برای بعد ها وب سایت مذکور را جستجو می کند آسانتر بتواند به اطلاعاتی که در موردش قبلا بررسی کرده بود برسد.

امنیت داده ها
به منظور حفظ امنیت اطلاعات شخصی افراد تدابیر لازم اندیشیده و سرمایه گذاری های جدی در این باره انجام یافته است.به منظور جلوگیری از استفاده و تغییر غیر مجاز اطلاعات دسترسی به کلیه داده ها با محدودیت خاص تعریف شده است.شرکت سین پاش گ ی و به منظور حفظ اطلاعات شخصی افراد با شرکتهایی که قرارداد دارد ماده حفظ حریم خصوصی را اجرا می کند.به منظور امنیت شما لطفا پس از ورود به سیستم فروش از روی اینترنت پس وورد خود را با کسی در میان نگذارید.

شرایط استفاده از وب سایت
سین پاش بورسامدرن وب سایت خویش را به منظور تبلیغ شرایط ویژه فروش به اشتراک گذاشتن موضوعات جالب آگاهی رسانی از خدمات خویش استفاده می کند.سین پاش بورسا مدرن محتویات سایت خود را بدون آگاهی قبلی می تواند به روز کند یا تغییر دهد.

تغییر در نحوه برخورد
سین پاش بورسا مدرن شرایط حفظ حریم خصوصی افراد را می تواند تغییر دهد یا باطل کند.

با ما در تماس باشید
در مورد شرایط حفظ حریم خصوصی نظر پیشنهاد و یا در مورد نقض حریم اطلاعی دارد لطفا ما را از روی لینک با ما در تماس باشید.سین پاش بورسا مدرن به منظور جوابدهی به کلیه درخواست های شما اقدامات لازم را انجام خواهد داد. تمامی بازدیدکنند گان از وب سایت سین پاش بورسا مدرن شرایط مندرج در سایت را مطالعه کرده و تایید می نماید.