Açar Kart Fəaliyyətləri Uşaq Şənliyi

13 YANVAR 2013

13 Yanvar bazar günü tərtib edilən təşkilatda Bursa Modernin balaca sakinləri, birbirindən gözəl oyun sahələri və kloun göstərişləriylə əyləncəli saatlar keçirdi.