Memarlıq Konsepti

21-ci Əsrə Bursa

Bursa-nın bərəkətli torpaqlarına kök saldı, tarixin ən büyük, ən əhəmiyyətli imperatorluqlarından biri; Osmanlı İmperatorluğu... Yer üzündə, 600 il Osmanlı çinarının altında yaşadı.

İndi, tarix təkrar edir. Bu möhtəşəm imperatorluğa paytaxtlıq edən Bursa-nın keçmişinə yaraşan bir layihə həyata keçir. İndi, köklü bir keçmişin zəngin memarisindən günümüzə qalan dəyərlərə, 21-ci əsrdən gələcəyə miras qalacaq yeni bir dəyər qatılır.
Ardı devamı